LePet Papagáje Ameriky Papagáje Afriky Papagáje Ázie Papagáje Austrálie Články
Papagáje Ameriky Papagáje Afriky Papagáje Ázie Papagáje Austrálie Články

Články - iné

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) je medzinárodný dohovor, ktorý bol podpísaný dňa 3.3.1973 vo Washingtone.

V dýchacej sústave vtákov a cicavcov sú značné rozdiely. Vták má dve pľúca, ktoré sú však v podstate nehybné. V tele vtáka je tiež umiestnených niekoľko vzduchových vakov.

Mnohé vtáky vďačia za prežitie svojej schopnosti lietať. Táto výhoda je u iných živočíchov vynahradená napríklad väčšou hmotnosťou, než akú majú vtáky.

Krídlo vtáka je vlastne aerodynamická fólia. To znamená, že ako prerezáva vzduch, prúdia vzdušné prúdy ponad a popod krídlo rôznymi rýchlosťami.

Základ tráviacej sústavy všetkých vtákov i je podobný, nezávisí od konkrétneho druhu.
Logo-LePet.eu